KARIERA

Zapraszamy do kontaktu
Dział Kadr i Płac
praca@assecods.pl

Oferty pracy

Poniżej znajdują się aktualne oferty pracy w oddziałach Asseco Data Systems w Polsce z podziałem na lokalizacje.


Szczecin Gdynia Katowice Warszawa Gdańsk Łódź

.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę „Asseco Data Systems S.A.” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2135). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych."

 

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni (81-387), przy ul. Żwirki i Wigury 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000421310 przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 517-035-94-58.

 

.