KARIERA

Zapraszamy do kontaktu
Dział HR
praca@assecods.pl

Project Manager

Kod oferty: PM/11/17/Łódź

Data wygaśnięcia 2018-01-31

Miasto: Łódź

Kategoria: IT

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat


Asseco Data Systems S.A. to przede wszystkim ludzie – specjaliści w swoich dziedzinach i ich rosnące z każdym dniem doświadczenie. Atrakcyjne zawodowe wyzwania i możliwości oraz wsparcie ze strony firmy –  to u nas norma. Nie realizujemy projektów prostych i łatwych, dlatego zatrudniamy najlepszych, a rekrutacja nie należy do najłatwiejszych. Ale kiedy już przyjmiemy nowego członka zespołu, dbamy o to, aby był zmotywowany do działania i doceniony za ciężką pracę. Nasi pracownicy nie mają szansy poznać, czym jest stagnacja i nuda w pracy. Przydzielamy ich do różnorodnych projektów, przy których pełnią zróżnicowane role, aby mogli rozwijać swoje kompetencje.

Nie czekaj – już dziś złóż swoją aplikację, chętnie Cię poznamy


Project Manager

Miasto: Łódź lub Telepraca
Kategoria: IT
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat

 

Zakres obowiązków:


 • Koordynowanie małych, średnich i dużych projektów wdrożeniowych i / lub projektów wytwórczych samodzielnie
 • Umiejętność prowadzenia co najmniej dwóch średnich projektów i jednego dużego projektu równolegle i w pełni samodzielnie
 • Koordynowanie i nadzór nad pracami zespołów projektowych (co najmniej dwóch zespołów / projekt)
 • Opieka nad wyznaczonymi klientami:

a)       Budowanie, utrzymywanie i ulepszanie relacji z klientem zewnętrznym

b)       Nadzór nad właściwą obsługą klienta

c)       Diagnozowanie problemów u klienta i przeciwdziałanie niepożądanym ewentualnym skutkom

d)       Stanowienie pierwszego poziomu eskalacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zapisów umów

e)       Przeprowadzenie wizytacji u każdego klienta zależnie od potrzeb

f)        Prowadzenie stałego nadzoru nad sytuacją u klienta i raportowanie jej przełożonym

 • Samodzielne budowanie i utrzymywanie relacji z klientem wewnętrznym
 • Samodzielne i poprawne budowanie dokumentacji Przygotowania Projektu
 • Samodzielne i poprawne budowanie i utrzymywanie Dokumentacji Inicjacji Projektu
 • Zarządzanie strategią komunikacji – tworzenie strategii, usprawnianie, nadzór nad właściwym stosowaniem
 • Zarządzanie strategią konfiguracji – tworzenie strategii, skrupulatne utrzymywanie zapisów, usprawnianie strategii, nadzór nad prawidłowością stosowania
 • Budowanie strategii zarzadzania ryzykiem – poprawne identyfikowanie i nadzorowanie zidentyfikowanych zagrożeń, nadzór nad prawidłowym stosowaniem się do strategii, utrzymywanie zapisów i rejestrów, reagowanie na ryzyka zgodnie z założeniami systemu wczesnego ostrzegania
 • Zarządzanie strategią jakości – poprawne tworzenie strategii, utrzymywanie zapisów, nadzór nad jakością w projekcie, nadzór nad utrzymaniem ustalonych poziomów jakości
 • Raportowanie raportami okresowymi, z końca etapu, końca projektu przełożonym
 • Samodzielne sporządzanie umowy gospodarczej
 • Koordynowanie procesu negocjacji umów serwisowych i czynny udział w negocjacjach
 • Tworzenie planu projektu, harmonogramu, planu nadzwyczajnego, w pełni samodzielne tworzenie WBS
 • Określanie i monitorowanie ścieżki krytycznej
 • Organizacja i prowadzenie spotkań zespołów projektowych, spotkań motywacyjnych, spotkań dyscyplinujących
 • Samodzielne zarządzanie sprawami kadrowymi w projekcie w granicach przyznanych uprawnień i kompetencji
 • Raportowanie na życzenie Zarządowi statusu projektu
 • Budżetowanie projektu i nadzór nad wykonaniem finansowym
 • Pełne koordynowanie i nadzór nad zebraniem informacji (zakres, budżet, zasoby, ryzyka) oraz przygotowanie wkładu do oferty w procesie zamówienia publicznego
 • Branie czynnego udziału w usprawnianiu czynności wewnętrznych
 • Uczestniczenie w zarządzaniu portfelem projektów
 • Wykonywanie innych doraźnych poleceń służbowych przełożonych (w ramach posiadanych kompetencji)
 • Stałe monitorowanie dostępnej w zasobach firmy literatury fachowej i branżowej

 

Wymagania:


Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Kierowanie co najmniej jednym dużym i dwoma średnimi projektami trwającymi dłużej niż pół roku
 • Przygotowywanie umów gospodarczych
 • Zaprojektowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia wewnętrznego
 • Certyfikat Prince 2 Practitioner lub zdanie wewnętrznego egzaminu na tym poziomie
 • Zaawansowana wiedza nt. zamówień publicznych
 • Zaawansowana wiedza nt. prawa regulującego zagadnienie informatyzacji podmiotów publicznych
 • Średniozaawansowana znajomość kodeksu cywilnego
 • Średniozaawansowana wiedza nt. procesu Management of Risk (M_o_R) (test wewnętrzny lub potwierdzone certyfikatem na poziomie Foundation)
 • Średniozaawansowana wiedza nt. procesu Change Management (test wewnętrzny lub potwierdzone certyfikatem na poziomie Foundation)
 • Średniozaawansowana wiedza nt. zwinnej metodyki SCRUM (test lub potwierdzone certyfikatem na poziomie Scrum Master I lub Product Owner I)
 • Średniozaawansowana wiedza nt. procesów PMI
 • Podstawowa wiedza nt. bibliotek ITIL i / lub ISO 20000
 • Wiedza nt. notacji biznesowych (BPMS, BPMN)
 • Znajomość pakietu MS OFFICE 365 (2013, 2016)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym dla czytania ze zrozumieniem literatury branżowej
 • Umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientem
 • Umiejętność organizacji, moderowania i prowadzenie spotkań projektowych oraz spotkań z klientem
 • Umiejętność sprawnego motywowania członków zespołów projektowych
 • Umiejętność zarządzania konfliktem
 • Podstawowe umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność prowadzenia mentoringu względem współpracowników (szkolenia, bieżąca pomoc w zakresie prowadzenia projektów)


Pożądane:

 • Certyfikat Prince 2 Practitioner lub zdanie wewnętrznego egzaminu na tym poziomie
 • Bardzo zaawansowana wiedza nt. zamówień publicznych
 • Bardzo zaawansowana wiedza nt. prawa regulującego zagadnienie informatyzacji podmiotów publicznych
 • Zawansowana znajomość kodeksu cywilnego
 • Zaawansowana wiedza nt. procesu Management of Risk (M_o_R) (test wewnętrzny lub potwierdzone certyfikatem na poziomie Practitioner)
 • Zaawansowana wiedza nt. procesu Change Management (test wewnętrzny lub potwierdzone certyfikatem na poziomie Practitioner)
 • Zaawansowana wiedza nt. zwinnej metodyki SCRUM (test lub potwierdzone certyfikatem na poziomie Scrum Master II lub Product Owner II (lub jednoczesne posiadanie obu certyfikatów na poziomie I))
 • Zaawansowana wiedza nt. procesów PMI (Posiadanie Certified Associate in Project Management lub zdanie wewnętrznego egzaminu na tym poziomie
 • Wiedza nt. bibliotek ITIL i / lub ISO 20000, certyfikat na poziomie Foundation lub zdanie egzaminu wewnętrznego na tym poziomie
 • Zaawansowana wiedza nt. notacji biznesowych (BPMS, BPMN)
 • Znajomość pakietu MS OFFICE 365 (2013, 2016)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym dla czytania ze zrozumieniem literatury branżowej
 • Umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientem
 • Umiejętność organizacji, moderowania i prowadzenie spotkań projektowych oraz spotkań z klientem
 • Umiejętność sprawnego motywowania członków zespołów projektowych
 • Umiejętność zarządzania konfliktem
 • Podstawowe umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność prowadzenia mentoringu względem współpracowników (szkolenia, bieżąca pomoc w zakresie prowadzenia projektów)

 

Oferujemy:

Warunki zatrudnienia:

 

 

Zapewniamy bezpieczeństwo

Rozwój zawodowy

Różne dodatki

Przyjdź do nas! - zobacz czym się zajmujemy:


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

pod ogłoszeniem.


 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę  „Asseco Data Systems S.A.”  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2135).Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.''

 

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.