Twoje dane

Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku
Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku
Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku

Wpisz tekst z obrazka:
Zapisując swoje dane tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asseco Data Systems w celu gromadzenia historii wysłanych aplikacji i przesyłania ofert pracy pasujących do moich preferencji zawodowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, jako pracodawca.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Januszem Jankowskim, pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.

 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 2 lata.

 4. Ma Pani/Pan prawo do:

  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  - prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.